O mnie

Jestem absolwentem Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śl. AM w Katowicach, specjalistą II stopnia z chirurgii urazowej i ortopedii. 18.05.2000 roku w dniu 80 urodzin papieża Jana Pawła II obroniłem pracę doktorską pt. ,, Analiza przyczyn deformacji wydłużanego segmentu kończyny z zastosowaniem aparatu ,,R''. Moje zainteresowania akupunkturą rozbudziła siostra Akwilina ze Zgromadzenia Służebnic Ducha Świętego, która opowiadała mi o swojej pracy na indonezyjskiej wyspie Timor, gdzie wśród miejscowej ludności wykonywała zabiegi z użyciem igieł. Wielu osobom pomogła pokonać uciążliwe choroby i dolegliwości, wobec których medycyna konwencjonalna ciągle pozostaje bezradna. Dodatkową motywacją do poznania tajemnic tej niezwykłej metody leczenia stała się dla mnie chęć pomocy najbliższym w odzyskaniu zdrowia. W tym celu zapisałem się na kurs akupunktury organizowany przez Polskie Towarzystwo Akupunktury w Warszawie. Poznałem tam technikę nakłuwania ludzkiego ciała, przebieg kanałów energetycznych w organizmie oraz sposób stymulowania igłami konkretnych punktów naszego ustroju w celu przywrócenia jego równowagi i wyeliminowania dolegliwości. Uczestnicząc w kolejnych szkoleniach uzupełniałem zdobytą wiedzę. Poszukiwania lekarza akupunkturzysty dla najbliższych członków mojej rodziny zaprowadziły mnie do Pana Doktora Jana Pokrywki z Kłodzka - współczesnego mistrza tradycyjnej medycyny chińskiej. Charyzmatyczny medyk stał się ostatecznie moim przewodnikiem i nauczycielem, pod którego kierunkiem przyswoiłem sobie wiedzę na temat układu energetycznego człowieka, nauczyłem się posługiwania północnokoreańską odmianą akupunktury zwaną Than dza, piong po, piong sa, przynoszącą znakomite efekty w procesie leczenia oraz prowadzących do zdrowia sposobów regulacji przepływu energii w organizmie pobudzania określonych miejsc na ciele w zależności od rodzaju choroby lub schorzenia. Dzięki jego wskazówkom do leczenia wprowadziłem terapię chelatową.